Revvma EL - Ljus I Hem AB:n henkilötietojen käsittely ja tietosuojakäytäntö


Revvma EL - Ljus I Hem AB käsittelee henkilötietoja päivittäisessä toiminnassaan. Tietosuojakäytäntö koskee yleisesti henkilötietojen käsittelyä Revvma EL - Ljus I Hem AB:ssa ja siinä selitetään, millaisia tietoja Revvma EL - Ljus I Hem AB käsittelee sekä käsittelyn syyt ja menetelmät. Revvma EL - Ljus I Hem AB käsittelee henkilötietoja verkkosivujärjestelmissään, liiketoimintajärjestelmissään, palkanmaksussaan ja palautusten yhteydessä. Yksityisyyden suoja koskee työntekijöitä, asiakkaita ja toimittajia. Kun otat meihin yhteyttä, esimerkiksi tuotteen tai palvelun oston yhteydessä, hyväksyt tietosuojakäytäntömme ja henkilötietojesi käsittelyn. Hyväksyt myös, että Revvma EL - Ljus I Hem AB käyttää sähköisiä viestintäkanavia lähettääkseen sinulle tietoja..

Henkilötiedot

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka voidaan suoraan tai välillisesti liittää elävään fyysiseen henkilöön yhdessä muiden tietojen kanssa. Nimi, puhelinnumero, valokuvat ja IP-osoitteet voivat olla henkilötietoja. Tilaukset voivat myös olla henkilötietoja, jos ne voidaan yhdessä muiden tietojen kanssa liittää henkilöön. Henkilötietojen käsittelyä ovat toimenpiteet, kuten varastointi, kerääminen, korjaaminen, poistaminen ja levittäminen.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä vastaa henkilötietojen käsittelystä ja päättää, miksi ja miten henkilötietoja käytetään. Revvma EL - Ljus I Hem AB on rekisterinpitäjä. Joissakin tapauksissa jokin muu taho päättää, mitä ja mihin tarkoituksen henkilötietoja käsitellään. Niissä tapauksissa Revvma EL - Ljus I Hem AB on henkilötietojen käsittelijä, joka käsittelee henkilötietoja heidän lukuunsa.

On myös mahdollista, että Revvma EL - Ljus I Hem AB vastaa yhdessä kolmannen osapuolen kanssa henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietojen käsittelijä

Voidaksemme tarjota sinulle palveluita ja tuotteita, meidän täytyy käsitellä henkilökotietojasi alla kuvatulla tavalla. Henkilötietojasi käsitellessämme pyrimme suojaamaan yksityisyyttäsi parhaalla mahdollisella tavalla. Se tarkoittaa sitä, että Revvma EL - Ljus I Hem AB on rekisterinpitäjä ja päättää, mitä henkilötietoja käsitelleen ja mihin tarkoitukseen, mutta olemme ulkoistaneet niiden käsittelyn osittain. Revvma EL - Ljus I Hem AB päättää ja vastaa silloin käsittelystä, mutta saa apua muilta toimijoilta voidakseen tarjota sinulle palveluita. Revvma EL - Ljus I Hem AB tekee aina sopimuksen henkilötietojen käsittelystä henkilötietojen käsittelijän kanssa voidakseen huolehtia kaikkien tietojesi suojaamisesta.

Tietojen kerääminen ja käyttö

Tämä tietosuojakäytäntö kattaa verkossa ja offline-tilassa kerätyt tiedot, myös henkilötiedot, joita voimme kerätä eri kanavien kautta, kuten verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta, puhelimitse tai postitse ja tapahtumissa/messuilla. Voimme yhdistää yhdellä tavalla (esim. sivusto) kerättyjä henkilötietoja toisella tavalla (esim. messut, asiakastapaamiset) kerättyihin tietoihin.

Tietoja, joita annat meille: Voit antaa meille suoraan tai epäsuorasti tietoja itsestäsi ja yrityksestäsi monin eri tavoin, kuten silloin kun kysyt myymästämme tuotteesta tai palvelusta, kun tilaat jotain verkkosivumme kautta, kun tilaat uutiskirjeen, kun olet kanssamme tekemisissä sosiaalisessa mediassa, kun ostat, vuokraat tai saat rahoitusta ja silloin kun olet meihin yhteydessä sähköpostitse, postitse tai puhelimitse. Näitä tietoja voivat olla: Henkilö- ja yhteystiedot, kuten nimi, syntymäaika, henkilötunnus, laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, asema yrityksessä jne. Maksutiedot, laskutustiedot, tilin numero jne.

Mitä tietoja keräämme sinusta

Kun otat yhteyttä meihin, voimme kerätä tietoja (huomaa, että emme aina välttämättä kerää kaikkia alla mainittuja tietoja):

 • Henkilö- ja yhteystiedot, kuten nimi, syntymäaika, henkilötunnus, laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, asema yrityksessä jne.
 • Tietoa tuotteista/palveluista – yksityiskohtia tuotteista tai palveluista, joita olet ostanut tai joiden ostamiseen olet osoittanut kiinnostusta.
 • Talouteen liittyvät tiedot – mahdolliset luotot, velat tai negatiivinen maksuhistoria.
 • Historiatiedot – aiemmat ostot, maksu- ja luottohistoria
 • Laitetiedot – esim. IP-osoite, kieliasetukset, selaimen asetukset, aikavyöhyke, käyttöjärjestelmä, alusta ja näytön resoluutio
 • Paikkatiedot – maantieteellinen sijainti

Tiedot, jotka meille annat, tiedot, joita sinusta keräämme sekä tiedot tuotteista/palveluista ja talouteen liittyvät tiedot ovat yleisesti ottaen välttämättömiä sopimussuhteen solmimiseksi kanssamme. Muut tiedot ovat yleisesti ottaen tarpeellisia muista syistä, kuten jäljempänä kuvataan.

Mitä teemme tiedoilla?

Kaikkia tietoja käytetään, jotta voimme tarjota, toteuttaa ja parantaa palveluitamme. Revvma EL - Ljus I Hem AB käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin, jotka perustuvat laillisiin perusteisiin:

 • Henkilöllisyytesi vahvistamiseen ja henkilö- ja yhteystietojesi varmistamiseen.
 • Suorittaaksemme sopimusvelvoitteemme kanssasi.
 • Täyttääksemme velvoitteemme asiakkaitamme ja toimittajiamme kohtaan sekä tarjotaksemme asiakkaillemme ja muille sidosryhmille tietoa, tuotteita ja palveluja.
 • Varmistaaksemme, että sisältö esitetään tehokkaasti sinulle ja yksiköllesi.
 • Riskianalyysien suorittamiseen sekä petosten ehkäisyyn ja riskien hallintaan.
 • Noudattaaksemme soveltuvia lakeja ja muita oikeutettuja intressejä.
 • Noudattaaksemme soveltuvia lakeja, kuten rahanpesun vastaista lainsäädäntöä ja kirjanpitolakia.
 • Noudattaaksemme soveltuvia lakeja.

Kenelle tietoja voidaan jakaa?

Voidaksemme täyttää velvoitteemme asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme kohtaan voimme siirtää tai jakaa tietoja kolmansille osapuolille, kuten toimittajille tai alihankkijoille, valtuutetuille jälleenmyyjille ja jakelijoille tai palveluntarjoajille. Ryhdymme kaikkiin tarvittaviin oikeudellisiin, teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin varmistaaksemme, että tietoja käsitellään turvallisesti sekä varmistaaksemme riittävän suojaustason tietoja siirrettäessä tai jaettaessa kyseisille kolmansille osapuolille. Vastaanottaja, kuten Revvma EL - Ljus I Hem AB voi jakaa tietoja:

Palveluntarjoajille

Voidakseen tarjota palvelujaan Revvma EL - Ljus I Hem AB käyttää useita toimittajia muun muassa IT-ratkaisuissa, kuten verkon, tallennuspalvelujen ja sähköpostipalvelujen ylläpitoon. Toimittajat saavat käsitellä henkilötietoja ainoastaan antamiemme ohjeiden mukaisesti, eivätkä he saa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa. Kaikkia toimittajia sitovat myös henkilötietosuojaan liittyvät lait ja sopimukset.

Maksunsaajille ja maksupalveluiden tarjoajille

Maksujen yhteydessä henkilötietoja jaetaan maksupalveluntarjoajalle, maksunsaajalle ja molempien osapuolten pankeille. Lisätietoja kohdassa ”Maksaminen”.

Muut vastaanottajat

Revvma EL - Ljus I Hem AB voi joissain tapauksissa jakaa tietoja muille vastaanottajille, ennen kaikkea viranomaisille lain vaatimissa tarkoituksissa sekä oikeudenkäynnin yhteydessä. Henkilötietoja voidaan myös jakaa potentiaalisille ostajille ja myyjille koko toimialalla tai osalla siitä.

Organisatoriset toimenpiteet

Revvma EL AB - ljusihem.fi huolehtii tarkoin asiakkaidensa ja työntekijöiden yksityisyydestä ja ryhtyy tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin suojatakseen henkilötietoja luvattomalta käytöltä, muuttamiselta, levittämiseltä tai tuhoamiselta.

Maksu

Revvma EL - Ljus I Hem AB tai Klarna verkkosivujen maksujärjestelmänä käsittelevät henkilötietoja maksujen käsittelyssä. Henkilötiedot: Kortin numero, laskun numero, nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, summa, myyntipaikka, siirron ajankohta ja maksajan tiedot.

Syy: Revvma EL - Ljus I Hem AB tai Klarna käsittelevät henkilötietoja maksujen yhteydessä tavaroiden tai palvelujen myynnissä saadakseen sopimuksen mukaisen maksun tai varmistaakseen oman maksunsa.

Miten: Saamme tiedot maksun tai tilauksen yhteydessä.

Klarnan tietosuojakäytäntö: Klarna

Kuinka käsittelemme henkilötietojasi?

Revvma EL - Ljus I Hem AB käsittelee tietoja EU:n/ETA:n alueella. Revvma EL - Ljus I Hem AB ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin oikeudellisiin, teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin varmistaakseen tietojen riittävän turvallisen käsittelyn ja riittävän suojaustason.

Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Säilytämme tietoja niin kauan kuin se on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty, tai suorittaaksemme velvoitteemme ja niin kauan kuin se on tarpeen lakisääteisten säilytysaikojen, erityisesti liikekirjanpidon vuoksi.

Oikeutesi tietojen saantiin, tietojen oikaisuun ja muutoksenhakuun

Oikeus saada omia tietoja. Sinulla on oikeus pyytää kopio tiedoista, joita Revvma EL - Ljus I Hem AB:lla on sinusta ja oikeus todentaa tiedot. Oikeus tietojen oikaisuun. Oikeus oikaista virheellisiä tai epätäydellisiä tietoja. Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”). Sinulla on oikeus pyytää poistamaan henkilötietosi, jos ne eivät enää ole tarpeen siihen tarkoitukseen, johon ne kerättiin. Saattaa kuitenkin olla oikeudellisia velvoitteita, jotka estävät meitä poistamasta välittömästi osia tiedoista. Nämä velvoitteet voivat liittyä kirjanpito- ja verolainsäädäntöön. Mitä teemme estääksemme sen, ettei tietoja, jotka olemme velvoitetut tallentamaan, käytetä muihin tarkoituksiin kuin laillisten velvoitteiden täyttämiseen?

Voit lukea lisää tietosuojalainsäädännöstä ja oikeuksistasi EU: n verkkosivuilta https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Evästeet ja vastaavat teknologiat

Revvma EL - Ljus I Hem AB käyttää evästeitä verkkosivuillaan tarjoamaan käyttäjäystävällisen kokemuksen verkossa. Henkilötiedot: IP-osoitteet, evästeet, selaimen tiedot, laitetunnisteet.

Syy: Riippuen siitä, mitä teknisiä tietoja kerätään, tietojen käsittely tehdään joko edunvertailun tai suostumuksen perusteella.

Miten: Sivustolla kävijä hyväksyy tietojen keräämisen vahvistamalla verkkosivustolla.

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka koostuvat kirjaimista ja numeroista. Nämä lähetetään palvelimellemme ja tallennetaan laitteellesi alla kuvatun mukaisesti. Käytämme erityyppisiä evästeitä:

 • Istuntokohtainen evästeet vanhenevat, kun suljet verkkoselaimen tai sovelluksen.
 • Pysyvät evästeet ovat evästeitä, jotka jäävät tietokoneeseen, kunnes poistat ne tai ne vanhenevat.
 • Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat evästeitä, jotka asettaa verkkosivu, jolla käyt.
 • Kolmannen osapuolen evästeet ovat evästeitä, jotka asettaa kolmas osapuoli, kuten Google adwords, Microsoft Bing.
 • Vastaavia tekniikoita ovat tekniikat, jotka tallentavat tiedot selaimeen tai laitteellesi samalla tavalla kuin evästeet.

Google-vaatimustenmukaisuus: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none

Microsoft-vaatimustenmukaisuus: https://privacy.microsoft.com/sv-se/privacystatement

Miten voit hallita evästeiden käyttöä?

Selaimen tai laitteen avulla voit yleensä muuttaa asetuksia evästeiden käytöstä ja käytön laajuudesta. Menemällä selaimen tai laitteen asetuksiin saat lisätietoja evästeiden säätämisestä. Voit halutessasi estää kaikki evästeet, hyväksyä ainoastaan ensimmäisen osapuolen evästeet tai poistaa evästeet, kun selain suljetaan.

Muista, että jotkin palvelut eivät välttämättä toimi, jos estät tai poistat evästeet.

Yhteystiedot

Revvma EL - Ljus I Hem AB (org. nro 556445-2521) on rekisterinpitäjä ja vastaa henkilötietojesi käsittelystä. Jos haluat lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen ekonomi@ljusihem.se tai lähettämällä kirje osoitteeseen:

Revvma EL - Ljus i Hem AB

Fjärilsgatan 1, 60361 Norrköping, Ruotsi

Tietosuojakäytäntö päivitetty viimeksi 01.10.2020.